Chemický průmysl

Chemický průmysl

Zařízení SAIREM jsou schopné měřit dodávanou i odraženou energii a umožňují tak přesné kalkulace a měření energie absorbované produktem. To poskytuje následující výhody:

  • Vysokou intenzitu reakce v jádře, s výkony až 300kW při 2,45GHz nebo 915 MHz
  • Práce v homogenním i heterogenním prostředí při působení plynů, tekutin anebo pevných částic
  • Práce v dávkovém nebo kontinuálním režimu
  • Online přidávání reaktantů; odebírání produktů nebo vzorků
  • Rychlé reakce šetří čas a poskytují požadovanou flexibilitu
  • Krátká návratnost investice
  • Krátký čas samotné operace, rychlá a snadná instalace
  • Množství standardních bezpečnostních prvků, alarmů a vnitřních bezpečnostních systémů, které automaticky monitorují a řídí práci a zajišťují bezpečnost a efektivní funkci při celém průběhu chodu stroje

 

Příklady využití

 

 

 

 

Kontinuální linka CFR 75, 75kW, 915 MHz

Kontinuální linka 6kW, 2,45GHz

MW extraktor s patentovanou technologií INTLI.

 

Technologie INTLI umožňuje dodání velmi vysokého stupně aktivační energie do reakčního média při současném chlazení. Využití např. ve farmacii nebo při výrobě parfémů.

Pro návrh řešení Vaší výroby nás prosím kontaktujte, navrhneme Vám zařízení přesně na míru Vaším potřebám.